Terug naar de kern

terug naar de kern 
als het om je heen
onzeker wordt:
je bent niet alleen

terug naar de kern
in een spannende tijd
niet ieder voor zich
maar saamhorigheid

terug naar de kern
zorg voor iedereen
en niet economie
op nummer één

zomaar meer oog
voor wat kostbaar
van waarde is
aandacht voor wat er
echt toe doet
de natuur, al wat leeft
en wat liefde geeft
woorden van hoop
en vertrouwen en moed

terug naar de kern
naar buiten
naar binnen
samen sterk
een wereld te winnen

error: